طراحی معماری چندعامله و امن
برای دستگاه‌های مبتنی بر IoT

استاد محترم: آقای دکتر سیدمحمدحسین معطر
توسط: سیدعلی حسینی

دسترسی آنلاین به اسلایدها: gipo.ir/5QR
فهرست مطالب
 • تاریخچه
 • رشد و پیش‌بینی آینده IoT
 • رویکردها
  • Data-logger
  • Firewall
  • Hash-chain
  • ECC-Based Protocol
  • Multi-agent
 • منابع
تاریخچه
 • اولین بار: سال ۱۹۹۹
 • کوین اشتون
 • RFID
رشد و پیش‌بینی آینده IoT
۴ رکن اساسی IoT
 • ۱: اشیاء / چیزها
 • ۲: ارتباطات
 • ۳: تبادل داده‌ها
 • ۴: اقدام بدون دخالت / هوشمندانه
شبکه‌های حسگر بی‌سیم بدنی (WBSN)

رویکردها

 • قابلیت همکاری
 • امنیت اطلاعات
  • شنود
  • دستکاری
   • ECC-Based encryption

 • امنیت سیستم
  • Firewall
  • Hash-chain

 • مقیاس‌پذیری
  • حجم اطلاعات
  • حجم محاسبات

مقاله پایه
Secure Communication and Firewall Architecture for IoT Applications - 2018
فازهای برقراری ارتباط
ارزیابی
Secure Lightweight ECC-Based Protocol for Multi-Agent IoT Systems - 2017
Multi-agent Control System with Intelligent Optimization for Building Energy Management (2015)
A Distributed Software-Defined Multi-Agent Architecture for Unifying IoT Applications 2017
Cloud-based Secure Logger For Medical Devices - 2016
از توجه شما سپاسگزارم