جذب مخاطب در بستر تجارت الکترونیک به کمک
هوش مصنوعی توزیع‌شده

Distributed AI appliation: Online Advertising

استاد محترم: سرکار خانم دکتر هوشمند
تهیه‌کننده: سیدعلی حسینی

دسترسی آنلاین به اسلایدها: gipo.ir/5Qu
فهرست مطالب
 • چالش‌های جذب مخاطب
 • کوری بنری
 • CTR
 • روش‌های سنتی جذب مخاطب
 • روش‌های قیمت‌گذاری تبلیغات
 • سیستم‌های پیشنهاد‌دهنده توزیع‌شده
 • سیستم مزایده بلادرنگ
 • مراجع
چالش‌های جذب مخاطب
 • فضای رقابتی
 • بمباران تبلیغاتی
 • عوامل حواس‌پرتی!
کوری بنری
CTR
Click through rate
$$ CTR = \frac{Clicks}{Impressions} $$
۱۹۹۴: ۴۴٪
۲۰۱۸: ۱٪
روش‌های سنتی جذب مخاطب
 • تبلیغات بنری
 • تبلیغات متنی
 • ریپورتاژ
 • ایمیل
 • و...
روش‌های پرداخت
 • Cost per impression
 • Cost per duration
 • Cost per click
 • Cost per action
سیستم‌های پیشنهاد دهنده توزیع‌شده
 • کالاهای موردعلاقه
 • بیش‌فروشی


ElasticsearchRecommender
سیستم مزایده بلادرنگ
Real-time Bidding
 • Google Ads
 • Kaprila
 • و...
از توجه شما سپاسگزارم
مراجع